Home

PV de Luchtsport

Ruim 100 jaar duivensport zoals deze bedoeld is

 

Onze website

 

Sinds december 2009 heeft ook Pv de Luchtsport haar eigen website. Hetgeen op deze site aan informatie staat komt veelal van derden. Mocht het zich onverhoopt voordoen dat bron- vermelding ontbreekt en / of geïnteresseerden zich op enige wijze benadeeld voelen neem dan aub contact op met de webbeheerder, doffer54@home.nl.

 

Tafelkeuring Oude Duivinnen

 

Na de geslaagde tafelkeuring /duifbespreking van de oude doffers is het woensdag 9 januari de beurt voor de oude duivinnen. Hopelijk een 30-tal oude duivinnen wordt in de zaal "hardop" beoordeeld en besproken. De inleg bedraagt € 1,00 per duif. Voor deelname vanuit buiten onze vereniging neemt u contact op met 06 36187435 of via doffer54@home.nl

 

Pv de Luchtsport

 

Iedere woensdag, m.u.v de avonden dat er vergaderd wordt is er volop gelegenheid om te kaarten. Vrijwel alle kaart spellen zijn mogelijk. Koffie is gratis en de drankjes betaalbaar. Voor een hapje kan (en zal) worden gezorgd.

Winter Programma

zon

6 jan

Nieuwjaarsreceptie

Ons Clublokaal

Enschede

15.00 - 17.00

woe

9 jan

Tafelkeuring oude duivinnen

Ons Clublokaal

Enschede

19.00 - 23.45

woe

16 jan

Jaarvergadering

Ons Clublokaal

Enschede

20.00

woe

23 jan

Tafelkeuring jonge doffers

Ons Clublokaal

Enschede

19.00 - 23.45

zat

12 jan

Feestavond Kring 2

OCC gebouw

Hengelo

20.00 uur

woe

16 jan

Jaarvergadering Luchtsport

Ons Lokaal

Enschede

20.00 uur

zat

2 febr

Feestavond CC2

Heuwkamp

Enschede

20.00 uur

woe

6 febr

Tafelkeuring jonge duivinnen

Ons Clublokaal

Enschede

19.00 - 23.45

zat

9 febr

Feestmiddag DAT

de Kruisberg

Doetichem

nnb

Wetenswaardigheden en Reminders

of wel

ding'n woaran aj mot denk'n en nig mot verget'n

 

 • Blijf de duiven ook tijdens de rui controleren op luizen en ander ongemak
 • De duiven ook in 2019 verplicht moeten worden ingeent tegen Paramixo
 • Deze inenting tenminste 14 dagen moet plaatsvinden eer u deelneemt aan een (africhtings) vlucht
 • Tussen enten tegen paratypus en de wedvlucht moeten ook 14 dagen zitten
 • Tussen enten tegen pokken en de wedvlucht moet 21 dagen zitten
 • De ringen met de opdruk SID 500, SID 600 en VR 1 het niet meer doen
 • Controleer de duiven regelmatig op de aanwezigheid van geel

 

Meldplicht

 

Er waren dit jaar 13 Nationale / Sectorale wedvlucten. Voor deze Nationale en Sectorale wedvluchten gelden de "Richtlijnen Nationale en Sectorale Concoursen 2018". Deze zijn per mail naar alle verenigingen verzonden. In deze richtlijnen staat oa dat er een meldplicht is.

 

De eerste duif moet binnen 30 minuten gemeld worden bij de meldpost. De meldpost moet deze vervolgens binnen 30 minuten doormelden. Melden kan per mail, app, sms of telefonisch.

 

Waarom meldplicht ;

 

 • Dit staat in de Reglementen.

 

Waarom staat de meldplicht in het Reglement ;

 

 • Om de controle van de vroegste duiven uit te kunnen zetten.
 • Om zo de winnaar te kunnen vaststellen.
 • Om te bepalen wanneer een concours gesloten kan worden
  • Zodat de NIC's de klokken kunnen afslaan
 • Om afwijkingen tijdig te constateren.

 

Enten

 

Om deel te nemen aan wedvluchten en africhtingen moeten de duiven tegen Paramixo geent zijn. Tussen het enten en inkorven moet tenminste 14 dagen zitten. Duiven die geent zijn tegen paratyfus mogen ook 14 dagen niet deelnemen. Voor pokken geld dat de duiven na de enting 21 dagen niet

mogen deelnemen aan wedstrijden.

 

MFC

 

Het lidmaatschap voor de Midfondclub bedraagt € 10,00 per lid. Hiervoor kan men deelnemen aan 6 fraaie concoursen, waarop tal van grote prijzen zijn te winnen. Voor een deel zelfs gratis.

 

€ 150,00 en € 75,00 contant. Op plaats 50 per kring een gratis zak voer. Gratis geldprijzen voor de eerste drie jaarlingen en een rollade voor de eerste vier aangewezen duiven in de afdelingsuitslag. Verder nog levensmiddelenmanden, verschillende vleesprijzen, duivenvoer, etc. De afdelingshoofdprijzen plus attractieprijzen zijn gegarandeerd. De kringprijzen gaan af naar inleg. Bij niet-voltekening wordt het gezette bedrag uitgekeerd.

 

Half april ontvangen alle leden het infoboekje met daarin alle benodigde gegevens voor het nieuwe seizoen. Naast het lidmaatschap kan men tevens Derby's opgeven voor de jaarlijkse Derbyvlucht op 1 juli (M26) Nanteuil-le-Haudouin (reserve M27). De kosten hiervan zijn € 0,50 per duif en hiervan komt € 0,45 weer beschikbaar voor prijzen. Hoofdprijs € 150,00, € 100,00, € 75, 00, € 50,00, ,€ 25,00 en de rest naar inleg van blokjes van € 10,00. Alles staat uitgebreid vermeld in het infoboekje.

 

De gewonnen kampioenschappen, natura en geldprijzen zullen worden uitgereikt op zaterdag 7 oktober 2018 in het clublokaal van PV Onze Sport, te Haaksbergen. Alle prijswinnaars en kampioenen ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging, inclusief prijzenoverzicht. Alleen lossingen in Frankrijk tellen mee voor de MFC. Alleen wedvluchten gelost in Frankrijk tellen voor de Midfondclub.

 

Dagfondclub Achterhoek Twente

 

Het doel van de Dagfondclub is het organiseren van attractieve concoursen en kampioenschappen op de 6 dagfond vluchten en de 4 laatste jonge duiven vluchten van het vliegprogramma van afdeling 9. Leden van afdeling 9 kunnen lid worden van de Dagfondclub a 12,50 euro per jaar. Leden van DAT spelen automatisch in het concours van de Dagfondclub en betalen geen rekengeld. De inleg bedraagt 0,15 euro per duif en daarvoor dingt elke liefhebber mee naar de 6 gratis hoofdprijzen van 50 euro per wedvlucht. De uitslag wordt digitaal en per email verstrekt in PDF formaat en is gratis. In de uitslag is een korte reportage en foto opgenomen van de winnaar. Als men een schriftelijk exemplaar a 2,50 euro per uitslag wil dan kan dat, mits doorgegeven. Deelname voor de hoofdprijzen en poules gaat via het invullen van een poulebrief. De opzet van deze poulebrief is heel eenvoudig, zo hoeven er bijvoorbeeld geen ringnummers ingevuld te worden. Als deelnemende leden niet spelen voor hoofdprijzen of poules hoeft er geen poulebrief ingevuld te worden. Elk deelnemend lid dingt altijd mee naar de kampioenschappen en gratis hoofdprijzen, ook zonder poulebrief. In 2018 zullen op alle concoursen, oud en jong, gegarandeerde hoofdprijzen en poules worden vervlogen.

Gratis hoofdprijs op alle vluchten in natura ter waarde van 50 euro op prijs 50, 100, 150, 200, 250, 300. Er wordt gespeeld in afdelingsverband. Per duif kan maximaal 1 hoofdprijs worden gewonnen. Per liefhebber kunnen maximaal 2 hoofdprijzen worden gewonnen. Alle vluchtwinnaars worden apart gehuldigd

 

VNCC

 

Het vliegprogramma 2018 van de VNCC ziet er als volgt uit:

 

OUD JONG

02 juni Limoges geen jaarlingen 18 aug Nanteuil Le Houdouin

15 jnui St. Vincent geen jaarlingen 01 sept Nationaal jong (Troyes)

22 juni Perigueux 15 sept Melun

06 juli Dax

14 juli Orange (O)

27 juli Bergerac

03 aug Cahors Onder het VNCC spelen afdeling 9, 10 & 11

 

Iveco of container huren

 

Net zoals vorig seizoen is er ook dit jaar weer de gelegenheid om extra trainingsvluchten te organiseren. Dit kan voor vereniging, CC, kring etc. Hiervoor is het vervoer van onze afdeling te huur. Verwacht u meer dan 500 duiven te vervoeren bent u verplicht bij de afdeling een Lossingsvergunning aan te vragen. De afdeling zet deze aanvraag door naar de NPO.

 

Onderstaand treft u de actuele huurprijzen aan:

 

Container (’s avonds ophalen) Huurprijs € 750 + € 100 convoyeur (verplicht) + kosten transporteur

Iveco (’s morgens ophalen) € 100 + € 0,25 per gereden kilometer

Iveco (’s avonds ophalen *) € 150 + € 0,25 per gereden kilometer

Iveco met aanhanger (’s morgens ophalen) € 150 + € 0,25 per gereden kilometer

Iveco met aanhanger (’s avonds ophalen *) € 200 + € 0,25 per gereden kilometer

 

Een chauffeur is bij de huur van de Iveco inbegrepen. Het is verplicht dat er een convoyeur meegaat. Deze mag u zelf verzorgen. Uiteraard is een convoyeur via de afdeling ook mogelijk. Hiervoor zal een meerprijs van € 50 bij ’s morgens ophalen en € 100 bij ’s avond ophalen in rekening worden gebracht. Bij 's avonds ophalen gaan de duiven niet gelijk door naar de losplaats. Dit ivm het ontbreken van een slaapplaats in de Iveco. Hierdoor is er wel de voorwaarde dat de duiven ’s nachts veilig moeten kunnen staan. Wanneer een goede locatie ontbreekt zullen de duiven ’s ochtends worden opgehaald.

 

Wanneer er trainingsvluchten worden georganiseerd dan is het conform NPO-wedvluchtreglement artikel 5 verplicht (ongeacht het aantal duiven) om hiervoor een Lossingsvergunning aan te vragen. Leden mogen niet deelnemen aan trainingsvluchten waarvoor geen lossingsvergunning is afgegeven Trainingsvluchten mogen alleen op dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag worden gehouden.

 

Aanvragen Lossingsvergunning en huren vervoer Afdeling 9:

U kunt de lossingsvergunningen aanvragen en het vervoer van Afdeling 9 huren (boven de 500 duiven verplicht) via het secretariaat van de afdeling. In de aanvraag de volgende informatie vermelden.

 

 • Datum trainingsvlucht
 • Losplaats
 • Verwacht aantal duiven
 • Contactpersoon (e-mailadres + telefoonnummer)

 

NIC

 

Hieronder een overzicht van de NIC's waar Marathon wedvluchten kunnen worden ingekorft. Het betreft de wedvluchten A22 Limoges, A24 St. Vincent, A25 Périgueux, A27 Dax, A28 Orange (O), A30 Bergerac en A31 Cahors. Voor deze wedvluchten geld dat er minimaal 7 leden moeten inkorven. Inkorven en klokafslaan moet in het zelfde lokaal. Het zou fijn zijn als u ter plekke even mee helpt met bijvoorbeeld laden en lossen. De NIC's draaien op vrijwilligers.

 

Tentoonstellingskooien

 

Sinds 2014 is Pv de Luchtsport in het bezit van 180 tentoonstellingskooien. Dit zijn wit geplastificeerde metalen kooien. Het zijn setjes van drie en zijn inklapbaar. Deze zijn te huur.

De kooien zijn inclusief onderbakken, schragen en waterbakjes.

 

Bingokaarten met toebehoren

 

Pv de Luchtsport is in het bezit van ruim 400 Bingo kaarten met toebehoren zoals een bingomolen

en balletjes. Dit alles is te huur.

 

Voor meer informatie kunt u bellen met nummer 06 51098838 of mailen met jonk1706@planet.nl

 

AVG

 

Sinds 24 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Per 24 mei jl wordt deze gehandhaafd. Pv de Luchtsport gaat seriues om met persoonsgegevens.Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor vragen of informatie kunt u zich tot de webbeheerder wenden.

Club - avond

 

Woensdag is onze clubavond voor leden en donateurs maar ook niet leden zijn van harte welkom.

 

Kaarten, biljarten, darten of een duivenfilm kijken. Maar ook gewoon gezellig praten over van alles en nog wat.

Openingstijden van 19.30 tot 23.45 uur.

 

Wist u dat

 

 

 • Vanaf 2017 leden van afd 10 en 11 ook lid mogen worden bij het VNCC

 

 • Blijf de duiven controleren op luizen en

ander ongemak

 

 • De Luchtsport in 2018 al weer 107 jaar bestaat.

 

 • Inkorven voor VNC vluchten gewoon in

ieder lokaal mag mits tenminste door vijf liefhebbers wordt ingekorft.

 

 • Wel moet er een papieren poulebrief

worden ingevuld.

 

 • De ringen met de opdruk SID 500, SID 600 en VR 1 het niet meer doen.

 

 • Er door het NPO tot 2020 vaste voetringen worden worden aangebonden die geschikt zijn voor chipclips.

 

 • Als er iets bij op deze site op moet, dan mailen naar doffer54@home.nl.

din

3 juli

GFC Goor

Fc Twente

0 - 10

zat

7 juli

VF Fleringen

Fc Twente

1 - 5

wo

18 juli

Sc Heerenveen

Fc Twente

1 - 1

wo

25 juli

Fc Twente

Fc Emmen

1 - 5

vrij

27 juli

VVV Venlo

Fc Twente

2 - 1

do

2 aug

Gőztepe

Fc Twente

0 - 3

vrij

10 aug

Fc Al-Taawoun

Tc Twente

2 - 2

 

 

 

 

 

vrij

17 aug

Fc Twente

Sparta

2 - 1

vrij

24 aug

Helmond Sport

Fc Twente

2 - 2

vrij

31 aug

Fc Twente

Roda JC

3 - 1

zat

8 sept

Fc Twente

Top Oss

1 - 2

vrij

14 sept

Dordrecht

Fc Twente

0 - 2

vrij

22 sept

Telstar

Fc Twente

1 - 3

don

27 sept

Fc Groningen

Fc Twente

0 - 2

zon

30 sept

Fc Twente

Jong PSV

2 - 1

vrij

5 okt

Fc Eindhoven

Fc Twente

1 - 1

zon

14 okt

Fc Twente

MVV

0 - 1

ma

22 okt

Jong Utrecht

Fc Twente

1 - 6

vrij

26 okt

Fc Twente

Fc Almere City

1 - 0

din

30 okt

Fc Twente

VV Noordwijk

4 - 2

vrij

2 nov

Fc Twente

RKC Waalwijk

3 - 1

vrij

9 nov

Fc Den Bosch

Fc Twente

2 - 1

zon

18 nov

Fc Twente

Ahead Eagles

0 - 1

ma

26 nov

jong AZ'67

Fc Twente

1 - 2

vrij

30 nov

Fc Twente

jong Ajax

2 - 5

vrij

7 dec

Fc Volendam

Fc Twente

1 - 2

vrij

14 dec

Sc Cambuur

Fc Twente

 

vrij

21 dec

Fc Twente

NEC

 

 

 

 

 

 

zon

13 jan

MVV

Fc Twente

 

vrij

18 jan

Fc Twente

jong Utrecht

 

Contact met de webbeheerder ? Dat kan. Bel of mail met Erik Wilmink. Telefoon : 06 36187435. Mijn mail adres is doffer54@home.nl

ver. nummer

naam

plaats

welke vluchten

aanwezige systemen

0337

Stormvogels

Sibculo

alle 7 vluchten

AT - ME - TA - UN

0607

Witpen

Almelo

alle 7 vluchten

AT - BR - ME - TA - UN

0617

Reisduif

Borne

alle 7 vluchten

AT - BR - ME - TA - UN

0642

Luchtreizigers

Glanerbrug

alle 7 vluchten

BR - UN

0652

Onze Sport

Haaksbergen

alle 7 vluchten

AT - BR - ME - TA - UN

0680

Luchtvermaak

Rijssen

A25 & A30

AT - ME - TA - UN

0686

Luchtbode

Vriezenveen

A25 & A30

UN

0688

Koerier

Vriezenveen

Alle 7 vluchten

UN

0751

Pax / Snelpost

Lochem

alle 7 vluchten

AT - ME - TA - UN

0823

Vredesbode

Didam

alle 7 vluchten

AT - BR - ME - TA - UN

0841

Ons Genoegen

Ulft

alle 7 vluchten

UN

0850

Blauwe Doffer

Lichtenvoorde

alle 7 vluchten

AT - BR - ME - TA - UN

0870

C.P.L.

Silvolde

alle 7 vluchten

AT - BR - ME - TA - UN