Home

PV de Luchtsport

Ruim  100  jaar duivensport zoals  deze bedoeld is

 

Onze website

 

Sinds december 2009 heeft Pv de Luchtsport haar eigen website. Hetgeen op deze site aan informatie staat komt veelal van derden. Mocht het zich onverhoopt voordoen dat bron- vermelding ontbreekt en / of geïnteresseerden zich op enige wijze benadeeld voelen neem dan contact op met de webbeheerder, doffer54@home.nl.


Corona 

 

Beste Leden,


Het zijn ongekende tijden en ik durf te stellen dat dit voor ons allemaal geld. De komst van het Corona virus en de maatregelen die genomen zijn ter bestrijding zijn ingrijpend en raken ons allemaal. Privé, op het werk en in de vereniging. De maatregelen maken dat we improviseren en creatief moeten zijn. tegelijk wordt van ons verwacht dat we goed nadenken bij wat we doen en zeker de kalmte bewaren. Het bestuur volgt de aanwijzing van de NPO en de afdeling dan ook met overtuiging op. Afgelopen zondag had het bestuur al zelf deze beslissing genomen. Ons lokaal is tot in ieder geval gesloten tot 1 juni. Dit geld ook voor de Biljart en Dart vereniging. De ongekende tijden houden, zo vrezen wij, nog wel even aan. Het bestuur wil iedereen mee geven goed voor elkaar en goed voor jezelf te zorgen.


Bestuur Pv de Luchtsport

Pv de Luchtsport

 

Iedere woensdag, m.u.v de avonden dat er vergaderd wordt is er volop gelegenheid om te kaarten. Vrijwel alle kaart spellen zijn mogelijk. Koffie is gratis en de drankjes betaalbaar.

Voor een hapje kan (en zal) worden  gezorgd.Voorjaarsvergadering CC5

 

De voorjaarsvergadering van 26 maart is vanwege de Coronacrisis afgelast.

Winterprogramma

don

26 maart

CC5 Vergadering

20.00

Heuwkamp, Poolmansweg 128 Enschede

    AFGELAST ivm  het  CORONAVIRUS

Club -  avond


Woensdag is onze clubavond voor leden en donateurs maar ook niet leden zijn van harte welkom.


Kaarten, biljarten, darten of een duivenfilm kijken. Maar ook gewoon gezellig praten over van alles en nog wat.

Openingstijden van 19.30 tot 23.45 uur.

 

Wist u dat

 

 • Dat er een bestuur "Zuid" is.
 • Vanaf 2017 leden van afd 10 en 11 ook lid mogen worden bij het VNCC

 

 • Blijf de duiven controleren op luizen en       ander ongemak

 

 • De Luchtsport in 2019 al weer 108 jaar bestaat.

 

 • Inkorven voor VNC vluchten gewoon in ieder lokaal mag mits tenminste door vijf liefhebbers wordt ingekorft.

 

 • Wel moet er een papieren poulebrief       worden ingevuld.

 

 • De ringen met de opdruk SID 500, SID 600 en VR 1 het niet meer doen.

 

 • Er door het NPO tot 2020 vaste voetringen worden worden aangebonden die geschikt zijn voor chipclips. 

 

 • Als er iets bij op deze site op moet, dan mailen naar doffer54@home.nl.

din

7 jan

Fc Twente

F. Dusseldorf

1 - 1

vrij

9 jan 

Fc Twente

Ex. Moeskroen

1 - 0

zat

18 jan

Fc Twente

Fc Groningen

0 - 0

zon

26 jan

PSV

Fc Twente

1 - 1

zat

1 feb

Fc Twente 

Sparta

2 - 0

din

11 feb

Sc Emmen

Fc Twente

2 - 0

zat

15 feb

Fc Twente

AZ'67

2 - 0

zon 

23 feb

Fc Utrecht

Fc Twente

2 - 1

zon

29 feb

Fc Twente 

Sc Heerenveen

2 - 3

zat

7 maart

Vitesse

Fc Twente

1 - 0

zon

15 maa

Ajax

Fc Twente

zat

21 maa

Fc Twente 

ADO Den Haag

zon

5 april

Fc Twente 

Fortuna Sittard

zon

12 april

PEC Zwolle

Fc Twente

don

23 april

Fc Twente 

VVV Venlo

zon

26 april

Heracles

Fc Twente

zon

3 mei

Fc Twente 

Feyennoord

zon

10 mei

Willen II

Fc Twente

Notulen afdelings vergadering 27-02-2020


1. Opening
Voorzitter G. Visser opent de vergadering met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. In het bijzonder heet hij
onze Goudenspeldrager en erevoorzitter B. Geerink van harte welkom. Namens het bestuur is H. Ekkel vanavond
afwezig. Voordat wij van start gaan vraagt de voorzitter eerst een moment van stilte ter nagedachtenis aan de
leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hierbij waren o.a. de Goudenspeldragers A. de Kleuver en B.
Veldhuis. Na een moment van stilte verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend.
2. Appél Kiesmannen
Aanwezig zijn 45 van de 67 verenigingen. Met ingang van 1 februari jl. hebben deze verenigingen 109 stemmen te
verdelen. Van deze stemmen zijn er 77 aanwezig.
3. Notulen Algemene ledenvergadering 6 januari 2020
Er zijn geen op- en aanmerkingen op de notulen van de Algemene ledenvergadering van 6 januari jl. Naar
aanleiding van deze notulen zijn er geen vragen. De voorzitter geeft aan dat hij nog zou terugkomen op wat de
commissie administratieve verzuimen inhoud. Deze commissie houdt controle op het naleven van de
administratieve verplichtingen zoals het inleveren van de hok- en entlijsten. Onder dankzegging aan 2e secretaris
D. Kuipers worden de notulen vastgesteld.
4. Mededelingen en ingekomen stukken
Contract vervoerder:
De landelijke inflatie in de transportwereld is een verhoging van 3%. Met Steghuis en Koopman zijn wij voor 2020
een verhoging van 2% overeengekomen.
Contract rekenaar:
De kosten voor het rekenwerk bij Compuclub blijven gelijk aan 2019. Het rekengeld per duif is 2,2 cent. De papieren
uitslagen kosten €1,80 voor een CC-uitslag. De afdelingsuitslag en Noord-Zuid uitslagen kosten €1,44. We hebben
een gesprek gehad met Compuclub over het rekenwerk voor verenigingen. Hier komen wij bij de
kampioenschappen 2020 op terug.
2
Brief P.V. 0658 de Snelvlucht Hengelo:
We hebben van P.V. 0658 de Snelvlucht Hengelo een brief ontvangen waarin ze hun zorgen uiten over de nieuwe
hal voor ons wagenpark bij Steghuis in Denekamp. De voorzitter geeft aan de het bestuur de zorgen ook deelde
en daarom hierover in gesprek is geweest met de F.B.C. Met de tips van de F.B.C. hebben wij een goed overleg
gehad met Steghuis. Op één advies na is Steghuis ons overal in tegemoet gekomen. Met het BTW tarief kan
Steghuis niets omdat dit ook door hem moet worden afgedragen. Als bestuur staan wij nog steeds achter ons
besluit om de nieuwe hal af te nemen. De oplevering hiervan is medio augustus.
Mail VNCC:
Van het VNCC hebben wij een mail ontvangen. Hierin geven ze aan voortaan geen jonge duivenvluchten meer te
organiseren. Daarnaast verzoeken ze om in het weekend (A30) van 24-25 juli a.s. een ochtendlossing, bijvoorbeeld
Aurillac, voor de marathon aan het programma toe te voegen. Dit verzoek zal in de komende NU vergadering met
de Afdeling 7 t/m 11 worden besproken. Als bestuur staan wij in principe achter het verzoek van de VNCC. We
komen hier straks bij het vliegprogramma nog op terug.
Diverse voorstellen en amendementen:
Er zijn enkele voorstellen en amendementen binnengekomen. Deze worden bij de betreffende punten behandeld.
Nagekomen amendement van P.V. (0337) de Stormvogels Sibculo:
Van P.V. (0337) de Stormvogels Sibculo is er een amendement nagekomen betreffende de kampioenschappen 2020
in onze afdeling. Om extra kosten bij Compuclub voor een CC te ontlopen stellen ze voor om een Generaal
kampioenschap in te voeren. We komen hier bij de kampioenschappen op terug.
Brief Vervoerscommissie n.a.v. advies F.B.C.:
Naar aanleiding van het verslag van de F.B.C., waarin wordt gesproken over het inkorven van meerdere vluchten
op één avond, hebben wij een brief ontvangen van de Vervoerscommissie. Deze zullen wij meenemen in het
onderzoek naar de mogelijkheden om twee vluchten op één avond in te korven.
5. Financieel verslag 2018-2019 en begroting 2020
Financieel verslag:
Penningmeester J. Bosman geeft een korte uitleg over zijn financiële jaarverslag. Er zijn in 2019 496.606 duiven
vervoerd door onze afdeling. De opbrengst van de vrachtgelden was €410.968. De uitgaven waren voor een groot
deel het transport €210.090, de convoyage €39.838 en de extra kosten van het overstaan €5.403. Het resultaat
over 2018-2019 was €9.141 positief met een cashflow (resultaat + afschrijving) van €10.042 positief.
Vanuit de vergadering komt de vraag waaraan de overige kosten (€145.595) wordt uitgegeven. J. Bosman geeft
aan dit voor een groot gedeelte op pagina 3 en 4 van het jaarverslag terug te vinden is. Het zijn de stallingskosten,
onderhoudskosten, contributie NPO, lossingsvergunningen, overladen etc.
J. Bosman geeft aan dat in het resultaat ook een eenmalige afdracht zit aan de NPO van €9.764 betreffende de
bijdrage aan de automatisering NPO. Het resultaat zou zonder deze afdracht dus hoger zijn uitgevallen.
Begroting 2020:
J. Bosman, in de begroting is een stijging van 3% opgenomen. De werkelijke verhoging is 2%. De begroting zal
hierop niet worden aangepast. We kunnen deze ruimte in de begroting gebruiken om eventuele tegenvallers op te
vangen. In de nieuwe begroting is de lease van de Iveco nu voor een heel jaar opgenomen. De nieuwe hal bij
Steghuis wordt vanaf augustus, moment van eerste betaling, meegenomen. Verder is de begroting stabiel en zijn
er weinig verschuivingen.
Verslag Financiële Begeleidings- en Controlecommissie:
In het verslag van de F.B.C. worden enkele adviezen gedaan. De voorzitter geeft aan dat de vergaderkosten al wel
zijn besproken door het bestuur. De F.B.C. heeft geadviseerd om de consumpties tijdens een vergadering door de
afgevaardigden zelf te laten betalen. Het bestuur is van mening dat u de moeite neemt om onze ledenvergadering
te bezoeken en vindt dat u daarbij recht hebt op een kop koffie en consumptie.
De reclame op onze containers is iets wat wij als bestuur nog gaan bekijken. We weten ook niet of hiervoor
eventueel belangstelling is. We zijn immers alleen maar in het weekend op pad. Ook het inkorven van meerdere
vluchten op één avond gaan wij nog nader onderzoeken. We zullen hierin de brief van de Vervoerscommissie
meenemen. Het advies om juridisch onderzoek te doen naar de risico’s op het claimen van onze bezittingen door
de NPO gaan wij ook nog verder bespreken.
H. Diersen (0826), opvallend is dat zoveel verenigingen nog moeten betalen. J. Bosman, deze fout ligt bij mij. Door
omstandigheden zijn in augustus pas de facturen verstuurd. Dit jaar wordt het anders gedaan en gaan de facturen
begin maart de deur uit. A. Jansen (0841 en F.B.C.), de F.B.C. heeft het advies gegeven dat erop tijd gefactureerd
en betaald moet worden. Eerst betalen en dan leveren is als advies hierin meegegeven. Verder is de F.B.C. van
mening dat J. Bosman het allemaal goed op orde heeft.
3
Decharge bestuur:
Met applaus van de vergadering wordt decharge verleend.
6. Jaarverslag Secretariaat
Met applaus van de vergadering wordt het jaarverslag van het secretariaat goedgekeurd.
7. Bestuursvoorstellen
Vrachtgeld 2020:
Het bestuur heeft in eerste instantie aangegeven het vrachtgeld voor 2020 niet te willen verhogen. Gezien het
advies van de F.B.C. komt het bestuur daarop terug en stelt voor om het advies, jaarlijks de overeengekomen
inflatie met onze transporteur, over te nemen. Voor 2020 betekent dit een verhoging van de vrachtgelden met 2%.
De vergadering gaat hier zonder verder op- of aanmerking mee akkoord.
Vaststellen aanvullende wedvluchtreglement Afdeling 9:
De belangrijkste wijzigingen van het aanvullende wedvluchtreglement worden besproken.
• Minimaal aantal deelnemers per vlucht:
W. van Zon (0654), geldt dit alleen in onze afdeling of ook landelijk. De voorzitter geeft aan dat dit een landelijk
besluit is. Het voorstel is ontstaan naar aanleiding van een onderzoek naar fraude. De NPO stelde voor om naar
minimaal 8 deelnemers te gaan. Dit voorstel is weggestemd. Een amendement hierover is aangenomen. 2019 zou
een overgangsjaar worden. De afdelingen konden dan in beeld brengen om hoeveel verenigingen het zou gaan.
Op 15 februari is er een bijeenkomst (buiten de NPO om) geweest over een bestuurlijke agenda waarbij de meeste
afdelingen secties en platformen aanwezig waren. Hier kwam ook aan de orde dat de duivensport door dit besluit
alleen maar verder zal afbrokkelen. De uitkomsten van dit overleg gaan naar de NPO om ze daar verder te
bespreken en zo mogelijk terug te draaien.
J. Lassche (0633), hoe transparant is het onderzoek naar fraude geweest. Komt de fraude weg bij de verenigingen
met 5 leden? We werken al jaren met minimaal 5 deelnemers. Dit kun je zomaar niet terugdraaien. Een deel van
de leden zal dan niet meer gaan deelnemen en daarmee slaan wij de plank mis. De voorzitter geeft aan dat er op
dit moment geen transparantie is bij de NPO. De laatste tijd zijn er bij de NPO besluiten genomen over zaken
waarvan wij de argumenten ook niet kennen. Het is al een tijdje zo dat wij ook nergens uitleg of informatie over
krijgen. De bestuurlijke agenda die er ligt kan hopelijk het tij keren. De fraude gevoeligheid kan met nieuwe
software misschien worden opgelost.
C. Elzinga (0673), als afdeling hebben wij tegen de verhoging van het minimale deelnemers aantal gestemd. Ook
landelijk is dit voorstel weggestemd. De voorzitter geeft aan dat dit klopt. Alleen lag er nog een amendement, 2019
een overgangsjaar en vanaf 2020 minimaal 7 deelnemers, welke met de ruime meerderheid van stemmen is
aangenomen. L. Bruinenberg (0642), een paar jaar geleden zijn wij van minimaal 7 naar minimaal 5 deelnemers
gegaan om kleine verenigingen overeind te kunnen houden. Snap daarom nu niet waarom dit zonder tegen
argument teruggedraaid moet worden. E. Wiersma (0337) merkt op dat wij deze discussie ons zelf in de hand
werken door met meerdere leden op hetzelfde coördinaat te gaan spelen zodat verenigingen hierdoor net aan het
minimale deelnemers aantal kunnen voldoen.
• Toevoeging regels voor onze afgesproken inkorfbeperking:
De voorzitter geeft aan dat ons voorstel voor een inkorfbeperking landelijk niet is aangenomen. We hebben met
elkaar afgesproken dat ongeacht de landelijke uitkomst wij het in onze afdeling wel zouden invoeren. Hiervoor zijn
in het aanvullende wedvlucht reglement nieuwe regels opgenomen.
H. Veldhuis (0655) vraagt waarom wij ons nu wel aan de inkorfbeperking gaan houden nu het landelijk is
weggestemd. De voorzitter geeft aan dat wij dit zo met elkaar hebben afgesproken in onze ledenvergadering. Voor
afdelingsvluchten kunnen wij deze besluiten met elkaar nemen.
• Kosten lossingsvergunning:
De kosten van een lossingsvergunning zijn voor 2020 nog niet zeker. Zo mogelijk gaan de kosten voor de
verenigingen met maximaal 500 duiven ook in rekening worden gebracht. Overleg hierover zal op de komende
NPO-ledenraad plaatsvinden. Om geen wildgroei aan illegale lossingen te krijgen vindt het bestuur dit niet
wenselijk. De NPO wil eerst onderzoeken of het gratis verstekken van vergunningen geen gat in de begroting zal
opleveren. We hopen 14 maart a.s. hierover meer duidelijkheid te krijgen. Het aanvullend wedvluchtreglement
wordt voor 2020 vastgesteld.
4
8. Verenigingsvoorstellen
P.V. (0633) de Zwaluw Enschede:
P.V. (0633) de Zwaluw Enschede stelt voor om niet op Hemelvaartsdag te gaan inkorven. Als alternatief stellen ze
voor om op woensdagavond te gaan inkorven. Via een amendement heeft P.V. (0841) Ons Genoegen Ulft ook
aangegeven dat inkorven op Hemelvaartsdag niet wenselijk is. De voorzitter geeft aan dat wij een landelijk
vliegprogramma hebben aangenomen en dat wij daar niet zomaar vanaf kunnen wijken. J. Lassche (0633), we
hechten waarde aan een gezinsdag op Hemelvaartsdag. Wat houdt ons als afdeling tegen om hiermee geen
rekening te houden. Probeer ook rekening te houden met het thuisfront. A. Jansen (0841), bij veel verenigingen is
het zo dat leden op Hemelvaartsdag activiteiten plannen met het gezin. Voor dit jaar is het inkorven met
Hemelvaartsdag akkoord maar probeer er in de toekomst rekening mee te houden. Jansen vraagt om dit ook te
gaan bespreken met de NPO. L. Bruinenberg (0642), inkorven op woensdag is wel mogelijk. We kunnen dan op
vrijdag lossen. De meesten hebben dan toch een vrije dag. De voorzitter geeft aan dat wij hiervoor dan wel eerst
dispensatie bij de NPO moeten aanvragen. Er wordt afgesproken om dit jaar op Hemelvaartsdag te gaan inkorven
en daarnaast hiervoor bij de NPO aandacht te vragen zodat wij er in de toekomst rekening mee gaan houden.
P.V. (0831) de Reisduif/bode Doetinchem:
Van P.V. (0831) de Reisduif/bode Doetinchem is er een voorstel binnengekomen om een commissie Sport in te
stellen. De voorzitter geeft aan dat het e.e.a. te maken heeft met de nieuwe indeling van de afdeling en dat
daardoor oude gewoontes zijn verdwenen. Het preadvies van het bestuur is om geen commissie in het leven te
roepen want dan heb je ook een bestuur nodig. Daarnaast is de commissie bedoeld om zaken te bespreken
waarover snel een beslissing moet worden genomen. We kunnen in dergelijke situaties contact opnemen met de
voorzitter van Zuid en iemand uit Noord. G. van den Bovenkamp (0832), de structuur is door de nieuwe indeling
van de afdeling veranderd. Waar met de kringen overleg was worden ons nu zaken alleen nog medegedeeld. We
willen graag dat beslissingen breed gedragen worden. Daarnaast is het voorstel ook bedoeld om tot overleg over
bijvoorbeeld het vliegprogramma te komen. J. Lassche (0633) geeft aan wel voor Noord beschikbaar te willen zijn.
E. Doldersum (0611), met de contactpersonen kan ook over kampioenschappen etc. van gedachten worden
gewisseld. Vanuit de Lossingscommissie is het op zaterdag wel wenselijk dat er snelle beslissingen kunnen worden
genomen. Overleg op donderdag of vrijdag is geen probleem. E. Wiersma (0337) geeft aan wel overleg te willen
over de contactpersoon van Noord zodat hiervoor draagvlak is. De voorzitter geeft aan dat degene die dit voor
Noord op zich wil nemen het voortouw moet gaan nemen en hiervoor contact moet gaan zoeken binnen de
verenigingen en CC’s van Noord. We horen dan graag wie de contactpersoon namens Noord wordt. De voorzitter
geeft verder aan in het bestuur te overleggen of wij met deze personen ook in verdere samenspraak zullen gaan.
P.V. (0840) Ons Genoegen Gendringen:
P.V. (0840) Ons Genoegen Gendringen geeft aan dat ze graag minder vluchten op het vliegprogramma 2020 willen.
Met de invulling van het Nationale vliegprogramma 2020 wordt daar al gehoor aangegeven. Verder vragen ze
aandacht voor het minimale leden aantal. Dit is reeds voldoende besproken bij punt 7 van deze agenda.
9. Vliegprogramma en Afdelingskampioenschappen 2020
Vliegprogramma:
De voorzitter geeft aan dat het voorstel is om het Nationale vliegprogramma over te nemen. Wel zijn er nog enkele
punten om nader te bespreken. Als eerste is er een amendement van P.V. (0603) de Reisduif Almelo. Deze
vereniging wil een andere indeling van het vitesse-midfond programma. Hieraan kunnen wij alleen geen gehoor
verlenen omdat de weken waarin een vitesse of midfondvlucht wordt gehouden zijn vastgesteld. Dan is er nog een
verzoek van het VNCC om in het weekend van 24-25 juli (A30) een ochtendlossing aan het marathon programma
toe te voegen. Dit verzoek zal op 17 maart a.s. eerst met de afdelingen aangesloten bij de NU worden besproken.
Verder is er nog een discussie over de vluchten J36 en N36. Beide vluchten staan gepland om gelijktijdig te worden
ingekorfd voor een vlucht vanaf dezelfde losplaats. Om fouten en concoursvervalsing te voorkomen vragen wij ons
af of het niet beter is de jonge duiven al op donderdagavond in te korven. Als laatste is er nog de vraag of er
trainingsvluchten gewenst zijn naast de eerste jonge duivenvluchten.
A. Jansen (0841), er is al meermaals aangegeven dat wij minder vluchten op het programma willen. Het bestuur
steunt het verzoek van de VNCC wel maar willen de leden ook wel een extra vlucht op het programma. De
voorzitter geeft aan dat wij het daarom nu ook met elkaar bespreken. G. van den Bovenkamp (0832), het inkorven
van een jonge duivenvlucht met een natourvlucht zou op zich geen probleem moeten zijn. E. Wiersma (0337), wat
is het probleem om de jonge duiven uit de UDP bestanden van de natour te filteren. E. Doldersum (0611) acht het
niet zinvol om de oude duiven naast de jonge duiven te lossen. Wanneer je de jonge duiven van de natour ook met
de jonge duiven laat meespelen kunnen ze twee keer over een prestatie halen. Th. Hutten (0683), je krijgt op deze
wijze een enorme concoursvervalsing. Met de jonge duiven die alleen natour spelen erbij krijg je veel jonge duiven
5
in concours die geen jonge duivenprogramma hebben gespeeld. J. Lassche (0633), je hebt een jonge duiven en
natour kampioenschap. Door de jonge duiven van de natour ook te spelen op de jonge duivenvlucht beïnvloed dit
de kampioenschappen. A. Jansen (0841), veel mensen begrijpen het niet. Wanneer je gewoon twee vluchtcodes
gebruikt dan is het probleem opgelost. Twee vluchten op één avond inkorven is niet wenselijk. Als er een duif
verkeerd is ingekorfd kun je dit niet terugdraaien. G. Heerkens (0621) geeft aan graag twee aparte vluchten te
willen. De voorzitter geeft aan dat het gaat om de extra duiven die in een ander concours komen. Om fouten te
voorkomen is het beter om in te korven onder dezelfde vluchtcode. Alleen krijg je dan de jonge duiven eenmalig
in de natour uitslag en de jonge duiven die de natour spelen eenmalig in de jonge duiven uitslag. Dit beïnvloed de
kampioenschappen. Het probleem dat de oude duiven de jonge duiven eraf vliegen zal op de één na laatste vlucht
wel meevallen. De voorzitter stelt voor een korte pauze te houden en daarna beslissingen te nemen over de diverse
punten.
Na een korte pauze geeft de voorzitter aan dat de extra ochtendlossing marathon een verzoek is van de VNCC en
het daarom niet helemaal eerlijk te vinden om een verzoek van de marathonclub in stemming te brengen. Voor de
NIC is dit een eenmalige extra inspanning. Hij vraagt de vergadering of het akkoord is dit voorstel op 17 maart a.s.
te gaan bespreken bij de NU. En wanneer het bij de NU op het programma komt dit ook in onze afdeling op het
programma over te nemen. De vergadering stemt hiermee in. Over het gelijktijdig inkorven van de jonge
duivenvlucht (J36) met de natourvlucht (N36) wordt afgesproken dat beide vluchten apart worden ingekorfd. De
verantwoording op fouten ligt bij de leden en verenigingen zelf. Het is dan ook zorg dat iedereen tijdens het
inkorven van deze vluchten extra goed oplet. Wat betreft de extra trainingsvluchten naast de eerste drie jonge
duivenvluchten vraagt A. Jansen (0841) of het de bedoeling is dat de oude duiven samen los gaan met de jonge
duiven. De voorzitter geeft aan dat dit niet het geval is. De voorgestelde africhtingen vinden op zondag plaats. De
vraag is of het zinvol is om op zondag drie trainingsvluchten voor de oude duiven te organiseren zodat de marathon,
dagfond en snelheidsduiven in beweging kunnen blijven. De jonge duivenvluchten zijn op zaterdag. De vergadering
gaat akkoord met deze drie extra trainingsvluchten.
De voorzitter geeft aan dat er enkele amendementen zijn binnengekomen voor de losplaatsen die op het concept
programma staan. Als eerste gaan de amendementen over de instapvluchten van de jonge duiven. De
amendementen stellen voor om een opbouw in het programma te houden. Het bestuur is hier geen voorstander
van. De bedoeling van de sectie jonge duiven is om de mogelijkheid te krijgen weer in te stappen. E. Doldersum
(0611), ons amendement is bedoeld om in kleinere stappen te beginnen. Voor Noord is Tilburg 160 km. Dit heeft
niets meer te maken met instappen. E. Wiersma (0337) heeft het gevoel dat het e.e.a. door de aanwezigen niet
begrepen wordt. Hij vraagt of de CC’s van Noord na overleg later op de losplaatsen mogen terugkomen. H. Veldhuis
(0655), in de najaarsvergadering hebben wij het gehad over de grote verliezen die er het afgelopen seizoen zijn
geweest. Als je later instapt ga je wel in hele grote sprongen naar Frankrijk. De voorzitter geeft aan dat de discussie
gaat over het instappen op de eerste drie jonge duivenvluchten. G. van den Bovenkamp (0832), je hebt 8 jonge
duivenvluchten. Het gaat nu alleen over de 3 vluchten ervoor. De voorzitter brengt de amendementen in stemming.
In de eerste stemronde zijn 38 stemmen voor een opbouw in het programma, 38 stemmen voor de instap
mogelijkheid en is er 1 stem blanco. In de tweede stemronde zijn er 38 voor, 37 tegen en 2 blanco stemmen. Dit
betekend dat wij een opbouw in het jonge duiven programma gaan invoeren.
Voor de stations van de eerste twee dagfondvluchten zijn er ook twee amendementen binnengekomen. Hierin
wordt voorgesteld om vanaf een kortere afstand te starten. G. Heerkens (0621), zou graag zien dat de afstand op
de dagfond voor de eerste dagfondvluchten op maximaal 550 km. voor Noord wordt gesteld. E. Doldersum (0611),
de dagfond is met deze losplaatsen een hele opgave voor het noorden van onze afdeling. De voorzitter geeft aan
dat er overleg is geweest met de correspondent van Pithiviers. Deze heeft ons aangegeven dat er in Pithiviers niet
meer gelost mag worden. Ook tegenover een vergoeding is dit niet mogelijk. G. van den Bovenkamp (0832) geeft
aan dat Toury ook een optie kan zijn. Daarnaast heeft hij van P. Janssen begrepen dat er bij een boer in Pithiviers
tegenover een vergoeding gelost zou mogen worden. De voorzitter zegt toe dat wij nogmaals in de losplaatsen
voor de dagfond zullen duiken en wanneer er een kortere losplaats beschikbaar is deze op het programma zullen
opnemen.
Van P.V. (0673) de Snelpost Neede is er een amendement binnengekomen om met Zuid niet in Beek en Donk te
gaan lossen. De losplaats in Beek en Donk zou al vaker verliezen hebben opgeleverd. Het is beter om naar Venlo te
gaan. G. van den Bovenkamp (0832), het gaat over de vluchten voor Zuid. Als je de stemmen van net telde dan
denkt Zuid toch anders over de instapvluchten. E. Doldersum (0611), nu wordt er met twee maten gemeten. Van
Venlo kan er ook een hele lijst worden gemaakt waarin de vlucht slecht verlopen is. L. Bruinenberg (0642), als Beek
en Donk voor Zuid niet goed is dan is het ook niet goed voor Noord. De voorzitter stelt voor om alleen met Zuid te
gaan stemmen over dit amendement. Na de stemming hierover wordt duidelijk dat 10 verenigingen naar Venlo
willen en dat 5 verenigingen liever naar Beek en Donk gaan. Voor Zuid zal Beek en Donk worden gewijzigd in Venlo.
6
De voorzitter geeft aan dat wat hem betreft hiermee het vliegprogramma is afgerond. G. van den Bovenkamp
(0832) geeft aan nog wel enkele vragen te hebben betreffende het vliegprogramma. Waarom wordt de switch
Quiévrain naar Arlon gemaakt. Is er geen alternatief tussen deze beide losplaatsen in. En in Laon is een nieuwe
losplaats. Hij zou graag zien dat wij daarvan gebruik gaan maken. De voorzitter geeft aan dat er geen amendement
is ingediend betreffende deze losplaatsen en daarom dit verzoek niet te zullen behandelen. Th. Kamink (0801)
geeft aan dat er teveel zuidwestelijke stations op het programma staan. Hij zou graag zien dat er meer zuidelijke
losplaatsen op het programma komen. De voorzitter geeft aan dat hiervoor hetzelfde geldt. Als u iets veranderd
wilt hebben dan dient u een amendement in te leveren. B. Bomers (0625), de eerste drie jonge duivenvluchten
tellen niet mee voor de kampioenschappen. Ben je verplicht om op deze vluchten de jonge duiven te spelen met
een chipring. De voorzitter geeft aan er wel uitslagen van deze vluchten worden gemaakt, maar dat de jonge duiven
ook als invliegduif gespeeld kunnen worden. Het kan dan volstaan om bij het inkorven gummiringen en een
poulebrief te gebruiken.
Kampioenschappen 2020:
Er is een nagekomen amendement van P.V. (0337) de Stormvogels Sibculo binnengekomen. Om extra kosten bij
Compuclub te voorkomen stellen ze voor om een Generaal kampioenschap voor onze afdeling aan het programma
toe te voegen. E. Wiersma (0337) voegt hieraan toe dat het gaat om een papieren kampioenschap zodat de CC’s
die om het generaal spelen geen extra kosten krijgen bij Compuclub. De vraag is of hier behoefte aan is in de hele
afdeling. A. van de Willige ligt toe dat dit besproken is met Compuclub. Mede omdat wij hebben toegezegd
nogmaals met Compuclub te spreken over het uitrekenen van de kampioenschappen voor de vereniging. Met een
dergelijke optie zoals is uitgedeeld kunnen wij veel kosten voor verenigingen en CC’s bij Compuclub worden
voorkomen. Wanneer wij een uniform kampioenschap stelsel hebben binnen onze afdeling komen er nergens extra
kosten voor CC’s en verenigingen. Wanneer wij dit niet willen en CC’s willen afwijken van de
afdelingskampioenschappen zullen ze daar zelf voor 1 maart a.s. contact over moeten opnemen met Compuclub.
Tegenover een vergoeding rekent Compuclub dan de gewenste kampioenschappen uit. Compuclub heeft nog niet
aangegeven wat deze kosten zijn maar in de wandelgangen hebben wij gehoord dat anderen afdelingen €7,50 per
vlucht voor de digitale verwerking betalen en zou er 1 á 2 cent extra rekengeld bij de liefhebber in rekening worden
gebracht. E. Doldersum (0611), we moeten ons afvragen of wij dit willen. De voorzitter geeft aan dat wij in onze
ledenvergadering hebben afgesproken dat de kampioenschappen overal gelijk zijn. Wil je daar als Noord, Zuid of
CC van afwijken dan moet je betalen. G. van den Bovenkamp merkt op dat dit amendement te laat is ingeleverd.
E. Wiersma (0337), dat klopt. Maar we hebben pas later gezien wat ze in andere afdelingen gaan betalen en dit
biedt een oplossing om onder de extra kosten uit te komen. De voorzitter geeft aan niet verder op dit amendement
in te gaan doordat het te laat is ingeleverd. Het oorspronkelijke voorstel kampioenschappen 2020 wordt in
stemming gebracht. De vergadering gaat met het bestuursvoorstel akkoord. J. Lassche (0633) vraagt of dit ook
geldt voor het deelgetal 7 om 4 waarover landelijk is gesproken. De voorzitter geeft aan dat dit voorstel is
weggestemd. Het blijft voor vereniging mogelijk om door Compuclub de kampioenschappen te laten uitrekenen.
De kosten hiervan zijn gestegen naar €40 per vereniging. Compuclub rekent dan na het seizoen de
kampioenschappen uit.
10. NPO-ledenraad zaterdag 14 maart a.s.
De voorzitter geeft aan dat wij nog steeds geen oproeping en agenda voor de NPO-ledenraad van 14 maart a.s.
hebben ontvangen. We weten op dit moment ook niet of de vergadering zal doorgaan. Op 25 januari jl. is er een
motie van wantrouwen ingediend tegen de voorzitter van de NPO. Deze heeft daaruit geen conclusie getrokken.
Dit heeft geleid tot een voorstel tot ontslag van de NPO voorzitter. Tussentijds is hem een uitweg door de voordeur
aangeboden. We hebben een gesprek met hem willen plannen over het organiseren van een ordentelijk
bestuursverkiezing en overdracht van taken aan een nieuw bestuur, onder voorwaarde dat hij uit het bestuur zou
stappen. Daar wilde hij geen gehoor aan geven. Ook 14 maart a.s. kon volgens de NPO-voorzitter niet doorgaan
omdat selectiecommissie nog niet met kandidaat bestuursleden is gekomen. Er zijn echter nog wel meer
agendapunten die besproken moeten worden. We hebben er daarom op aangedrongen de NPO-ledenraad te laten
doorgaan. Voorstellen voor het nieuwe seizoen moeten toch besproken worden. We hebben op dit verzoek nog
geen reactie ontvangen. Mogelijk komt er een ledenraad zonder NPO-bestuur. Ook is er gesproken met de
selectiecommissie. Deze zijn ook voor het opstappen van de NPO-voorzitter. Er is voorgesteld om samen
kandidaten te gaan zoeken voor een nieuw bestuur. We wilden hierin ook niet stil zitten. Kandidaten worden
waarschijnlijk morgen bekend gemaakt. Als stok achter de deur is er verzocht om een buitengewone ledenraad uit
te schrijven. Je bent dan alleen zo drie maanden verder. En dat zou niet wenselijk zijn.
7
De F.B.C.C. heeft de boekhouding van de NPO gecontroleerd en is tot de conclusie gekomen dat er behoorlijke
overschrijdingen zijn. Ze hebben besloten om van Huishoudelijk reglement artikel 33.8 gebruik te gaan maken. De
penningmeester is al een tijd niet in functie. De F.B.C.C. zal dan zijn functie overnemen. Verder is het voorstel aan
de ledenraad om overschrijdingen van €5.000,- of meer te laten melden bij de F.B.C.C. J. Bosman geeft aan dat de
NPO-voorzitter door zijn opstelling alles tegenhoud en de organisatie niet kan werken. De NPO-voorzitter reageert
nergens op vandaar deze actie. Komende maandag zitten wij op het kantoor in Arnhem om de boekhouding over
te nemen. Dit besluit wordt met applaus van de vergadering ondersteunt.
H. van Losser (0682) vraagt wat wij bij het ontslag van de NPO-voorzitter aan kosten kunnen verwachten. De
voorzitter geeft aan dat dit hooguit een onkosten vergoeding zal zijn. L. Huurneman (0850), het is toch treurig dat
één man de gehele organisatie in zijn bedwang heeft. Hier moeten wij in de toekomst toch beter mee omgaan.
Het is van de zotte dat wij dit met ons allen moeten pikken. De voorzitter geeft aan dat de verwachting was geweest
dat hij na de aangenomen motie zou zijn opgestapt. Maar blijkbaar is hij stevig aan zijn stoel vastgeplakt. Daarom
zijn we overgegaan tot een voorstel van ontslag. Daar moeten wij nu gebruik van maken. Als dit wordt aangenomen
dan is het ontslag van de NPO-voorzitter een feit. Huurneman geeft aan het allemaal maar onbehoorlijk besturen
te vinden. De voorzitter geeft aan dat het afgelopen najaar al is begonnen met een open brief. Hierop is geen
inhoudelijke reactie gekomen. Uit de motie werd geen consequentie getrokken en uit het voorstel tot ontslag ook
niet. Het kost allemaal veel energie die wij veel beter kunnen besteden aan onze sport. Hopelijk keren nu
opgestapte ervaren bestuurders in de toekomst nog weer terug.
11. Rondvraag
L. Bruinenberg (0642):
L. Bruinenberg geeft aan weer met dezelfde vraag te komen, namelijk hoe staat het ervoor met de meldingsplicht.
We zitten vlak voor het nieuwe seizoen en weten nog steeds niet wat we moeten doen en welke consequenties er
eventueel aan verbonden zijn. De voorzitter geeft aan op dit moment geen antwoord te kunnen geven. Hopelijk
gaat 14 maart de NPO-ledenraad door en komt er dan duidelijkheid.
G. Tiemens (0823):
G. Tiemes vraag hoe het zit met het inkorven bij een andere afdeling. De voorzitter geeft aan dat dit bij de sectie
marathon wegkomt. B. Kastelein (0658) vult aan dat dit alleen is toegestaan op de Nationale en Sectorale vluchten.
De tweede vraag van G. Tiemes gaat over de uitslagen welke voor de afdelingskampioenschappen worden
gebruikt. Hij geeft aan dat het niet eerlijk is om de CC-uitslagen voor de vitesse, midfond, jonge duiven en natour
te gebruiken. Zijn CC speelt tegen de heer Janssen en komen door het gebruik van de CC uitslag en de geweldige
prestaties van de heer Janssen niet in aanmerking voor de afdelingskampioenschappen. De voorzitter geeft aan
dat wij de Nationale kampioenschappen volgen. Door de uitslagen van een klein verband te nemen hebben de
wind en weersomstandigheden de minste invloed op de kampioenschappen. We kunnen de kampioenschappen
niet aanpassen voor één sterke speler van een CC.
F. Strikker (0662):
Er is aangegeven dat de nieuwe hal bij Steghuis geen contributie verhoging zou opleveren. Hoe zit dit op de langere
termijn (4-5 jaar)? J. Bosman geeft aan dat hiervoor ruimte is gecreëerd in de begroting. Dit zullen we ook de
komende jaren doen. Hij zegt toe om volgend jaar hiervoor een meer jaren begroting te zullen opstellen.
Th. Hutten (0683):
Th. Hutten wil in eerste plaats meegeven om naar een andere sector indeling uit te gaan kijken. Via de WHZB ziet
hij veel uitslagen voorbij komen. In de afgelopen 5 jaar is er geen enkele afdeling in Nederland waar de dagfond
afstanden met zoveel kilometers zijn opgehoogd dan in Afdeling 9. In de sector speelt de kortste afstand op 130
km. dichterbij. Ook het verval in aantallen duiven tussen de eerste en laatste vlucht is nergens zo groot dan in onze
afdeling.
Als tweede is hij geschrokken van de onderhandelingen met Compuclub. Hij neemt het bestuur kwalijk niet verder
te hebben gekeken. Onvoorstelbaar dat er voor de leden zoveel extra kosten gaan komen. G. van den Bovenkamp
(0832) merkt op dat de kosten voor de DAT goedkoper uitvallen. Vorig seizoen betaalden wij 5 cent per duif. Dit
gaat bij Compuclub naar 2 cent per duif. De voorzitter geeft aan dat er alleen extra kosten komen indien een CC
van de afgesproken kampioenschappen in de afdeling wil afwijken.
P. Sticker (0870):
Afgelopen seizoen zijn de lossingen van de marathonvluchten niet altijd even vlekkeloos verlopen. In Silvolde en
omgeving is de zorg of de Nationale Lossingscommissie ook komend seizoen op dezelfde wijze als in 2019 de
marathonvluchten blijft lossen. De voorzitter geeft aan dat de toezegging is gedaan om een ervaren
marathonspeler aan de Nationale Lossingscommissie toe te voegen.
8
P. Sticker geeft aan dat de meesten de motie tegen NPO-voorzitter wel hebben meegekregen. Hij geeft aan dat
onze voorzitter G. Visser een dikke pluim verdient voor de wijze waarop hij dit namens de afdelingen netjes onder
woorden heeft gebracht tijdens de NPO-ledenraad. Vanuit de zaal volgt applaus.
B. Kastelein (0658):
B. Kastelein vraagt aandacht voor het Hitteprotocol. Er zou worden gesproken over temperaturen waaronder
vluchten mogen doorgaan. Als we werkelijk naar 30 graden zouden gaan dan hadden wij afgelopen seizoen nog
maar drie marathonvluchten over gehad. De voorzitter geeft aan dat er een onderscheid moet worden gemaakt
tussen dag- en overnachtvluchten, net zoals dat voor oude en jonge duiven het geval is. Er ligt een concept. Wij
hebben daar als één van de weinige afdelingen op gereageerd maar de meeste andere afdelingen nog niet. Op de
komende NPO-ledenraad zou het Hitteprotocol worden besproken. Kastelein geeft aan dat de WOWD graag input
zou krijgen. De voorzitter merkt op dat we het Hitteprotocol voortdurend zullen moeten bijstellen. Kastelein, een
Hitteprotocol is er voornamelijk voor de buitenwereld. Inhoudelijk is er onvoldoende naar gekeken. Hij vraagt het
bestuur de vinger aan de pols te houden. De voorzitter zegt toe dit te zullen doen.
12. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbrengen. Het was vanavond soms een beetje rommelig
maar gelukkig zijn we er met elkaar uitgekomen. Hij wenst iedereen een mooi en succesvol nieuw seizoen 2020
toe. Met een wel thuis aan allen sluit hij de vergadering.
Arjan van de Willige, secretaris

FC. Twente

Kort verslag van de VNCC vergadering van dinsdag 11 februari


Het bestuur VNCC haar ongenoegen geuit over de lossingen van de vluchten St. Vincent, Cahors en Orange en de adviserende rol van het IWB. Bestuur VNCC heeft recent constructieve bijeenkomsten gehad met het bestuur van de Afd.9 en met het bestuur van de DAT.
Ook in 2020 zal RCBD de rekenaar zijn van het VNCC.

De penningmeester deelt mee dat er over 2019 een tekort is van € 3190,00 ten opzichte van een overschot van € 1922,00 in 2018.Dit is voor het grootste gedeelte het gevolg van het versturen per post van alle uitslagen, het kampioenenboekje en informatieboekje. 


Vliegprogramma 2020
vrijdag 30-05  Limoges
vrijdag 13-06  Nationaal St. Vincent
vrijdag 20-06  Perigueux
vrijdag 04-07  Cahors
vrijdag 11-07  Nationaal Dax
vrijdag 01-08  Nationaal Bergerac                                  Het betreft allemaal middaglossingen


De vergadering ziet graag dat er in week 30, losdatum 25 juli een 7e vlucht met ochtendlossing vanuit b.v. Aurillac aan het programma wordt toegevoegd. Dit zal besproken moeten worden met de NU en de Afdelingen 7, 8, 9, 10 en 11. Verder worden bovenstaande data akkoord bevonden. De losplaatsen staan nog niet definitief vast. Barcelona is de afgelopen drie jaren als attractievlucht aan het VNCC programma toegevoegd. Afgesproken is om na drie jaren te evalueren. De vergadering is van mening dat er met Barcelona aan zoveel verschillende competities deelgenomen kan worden dat het voor de VNCC geen toegevoegde waarde heeft. Vanaf 2020 zal Barcelona derhalve niet meer als attractievlucht aan het VNCC programma worden toegevoegd.


VNCC jonge duiven programma 2020. Het bestuur stelt voor om geen jonge duiven vluchten meer te organiseren. Na een goede discussie gaat de vergadering akkoord met het voorstel van het bestuur.


De hoofdprijzen blijven gelijk aan voorgaande jaren. Er zal op één vlucht als extra prijs een weekendje Vlieland aan het prijzenpakket worden toegevoegd. Er zal weer een bonnenverkoop plaats vinden.


Versturen alle uitslagen naar alle leden per post: De vergadering en het bestuur is van mening dat het versturen per post van alle uitslagen, inclusief een fraaie reportage en foto van de winnaar aan alle leden een meerwaarde is voor het VNCC. Het financiële overzicht laat zien dat de portokosten erg hoog zijn. Besloten wordt om de contributie met € 5,00 te verhogen en extra sponsoren te werven. Na het seizoen 2020 zal dit geëvalueerd worden.


Kampioenschappen gelijk aan voorgaande jaren.


In de rondvraag wordt gevraagd of mogelijk is de poulebrieven digitaal naar RCBD te sturen. RCBD antwoord dat het zelfs hun voorkeur heeft. Insturen kan via poules@rcbd.nl.


Wetenswaardigheden en Reminders

of wel

ding'n woaran aj mot denk'n en nig mot verget'n

 

 • Blijf de duiven ook tijdens de rui controleren op luizen en ander ongemak
 • De duiven ook in 2019 verplicht moeten worden ingeent tegen Paramixo
 • Deze inenting tenminste 14 dagen moet plaatsvinden eer u deelneemt aan een (africhtings) vlucht
 • Tussen enten tegen paratypus en de wedvlucht moeten ook 14 dagen zitten
 • Tussen enten tegen pokken en de wedvlucht moet 21 dagen zitten
 • De ringen met de opdruk SID 500, SID 600 en VR 1 het niet meer doen
 • Controleer de duiven regelmatig op de aanwezigheid van geel

 

 

Meldplicht

 

Er waren het afgelopen jaar 13 Nationale / Sectorale wedvlucten. Voor deze Nationale en Sectorale wedvluchten gelden de "Richtlijnen Nationale en Sectorale Concoursen 2019". Deze zijn per mail

naar alle verenigingen verzonden. In deze richtlijnen staat oa dat er een meldplicht is.

 

De eerste duif moet binnen 30 minuten gemeld worden bij de meldpost. De meldpost moet deze vervolgens binnen 30 minuten doormelden. Melden kan per mail, app, sms of telefonisch. Enkele electronische systemen melden automatich door.

 

Waarom meldplicht ;

 

 • Dit staat in de Reglementen.

 

Waarom staat de meldplicht in het Reglement ;

 

 • Om de controle van de vroegste duiven uit te kunnen zetten.
 • Om zo de winnaar te kunnen vaststellen.
 • Om te bepalen wanneer een concours gesloten kan worden
 • Zodat de NIC's de klokken kunnen afslaan
 • Om afwijkingen tijdig te constateren.

 

 

Enten

 

Om deel te nemen aan wedvluchten en africhtingen moeten de duiven tegen Paramixo geent zijn. Tussen het enten en inkorven moet tenminste 14 dagen zitten. Duiven die geent zijn tegen paratyfus mogen ook 14 dagen niet deelnemen. Voor pokken geld dat de duiven na de enting 21 dagen niet

mogen deelnemen aan wedstrijden.

 

 


Fond Unie Twente  

 

Sinds decenia bestaat de FUT. Deze fondclub komt van orgine bij de zaterdagvliegers vandaan. Sinds 2019 mogen alle leden van afdleing 9 hier lid van worden. De kosten bedragen € 5,00 per persoon. Er zijn leuke prijzen te verdienen.

 


Dagfond Club Achterhoek Twente  

 

Het doel van de Dagfondclub is het organiseren van attractieve concoursen en kampioenschappen op de 6 dagfond vluchten en de 4 laatste jonge duiven vluchten van het vliegprogramma van afdeling 9. Leden van afdeling 9 kunnen lid worden van de Dagfondclub a 12,50 euro per jaar. Leden van DAT spelen automatisch in het concours van de Dagfondclub en betalen geen rekengeld. De inleg bedraagt 0,15 euro per duif en daarvoor dingt elke liefhebber mee naar de 6 gratis hoofdprijzen van 50 euro per wedvlucht. De uitslag wordt digitaal en per email verstrekt in PDF formaat en is gratis. In de uitslag is een korte reportage en foto opgenomen van de winnaar. Als men een schriftelijk exemplaar a 2,50 euro per uitslag wil dan kan dat, mits doorgegeven. Deelname voor de hoofdprijzen en poules gaat via het invullen van een poulebrief. De opzet van deze poulebrief is heel eenvoudig, zo hoeven er bijvoorbeeld geen ringnummers ingevuld te worden. Als deelnemende leden niet spelen voor hoofdprijzen of poules hoeft er geen poulebrief ingevuld te worden. Elk deelnemend lid dingt altijd mee naar de kampioenschappen en gratis hoofdprijzen, ook zonder poulebrief. In 2018 zullen op alle concoursen, oud en jong, gegarandeerde hoofdprijzen en poules worden vervlogen.

 

Gratis hoofdprijs op alle vluchten in natura ter waarde van 50 euro op prijs 50, 100, 150, 200, 250, 300. Er wordt gespeeld in afdelingsverband. Per duif kan maximaal 1 hoofdprijs worden gewonnen. Per liefhebber kunnen maximaal 2 hoofdprijzen worden gewonnen. Alle vluchtwinnaars worden apart gehuldigd

 


VNCC

 

Het vliegprogramma 2020 van de VNCC ziet er als volgt uit:

 

        OUD                                                                    JONG

                                       


In het VNCC spelen afdeling 9, 10 & 11

 

 


Iveco huren

 

Net zoals vorig seizoen is er ook dit jaar weer de gelegenheid om extra trainingsvluchten te organiseren. Dit kan voor vereniging, CC, kring etc. Hiervoor is het vervoer van onze afdeling te huur. Verwacht u meer dan 500 duiven te vervoeren bent u verplicht bij de afdeling een Lossingsvergunning aan te vragen. De afdeling zet deze aanvraag door naar de NPO.

 

Onderstaand treft u de actuele huurprijzen aan:

 

Container (’s avonds ophalen) Huurprijs € 750 + € 100 convoyeur (verplicht) + kosten transporteur

Iveco (’s morgens ophalen) € 100 + € 0,25 per gereden kilometer

Iveco (’s avonds ophalen *) € 150 + € 0,25 per gereden kilometer

Iveco met aanhanger (’s morgens ophalen) € 150 + € 0,25 per gereden kilometer

Iveco met aanhanger (’s avonds ophalen *) € 200 + € 0,25 per gereden kilometer

 

Een chauffeur is bij de huur van de Iveco inbegrepen. Het is verplicht dat er een convoyeur meegaat. Deze mag u zelf verzorgen. Uiteraard is een convoyeur via de afdeling ook mogelijk. Hiervoor zal een meerprijs van € 50 bij ’s morgens ophalen en € 100 bij ’s avond ophalen in rekening worden gebracht. Bij 's avonds ophalen gaan de duiven niet gelijk door naar de losplaats. Dit ivm het ontbreken van een slaapplaats in de Iveco. Hierdoor is er wel de voorwaarde dat de duiven ’s nachts veilig moeten kunnen staan. Wanneer een goede locatie ontbreekt zullen de duiven ’s ochtends worden opgehaald.

 

Wanneer er trainingsvluchten worden georganiseerd dan is het conform NPO-wedvluchtreglement artikel 5 verplicht (ongeacht het aantal duiven) om hiervoor een Lossingsvergunning aan te vragen. Leden mogen niet deelnemen aan trainingsvluchten waarvoor geen lossingsvergunning is afgegeven Trainingsvluchten mogen alleen op dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag worden gehouden.

 

Aanvragen Lossingsvergunning en huren vervoer Afdeling 9:

U kunt de lossingsvergunningen aanvragen en het vervoer van Afdeling 9 huren (boven de 500 duiven verplicht) via het secretariaat van de afdeling. In de aanvraag de volgende informatie vermelden.

 

 • Datum trainingsvlucht
 • Losplaats
 • Verwacht aantal duiven
 • Contactpersoon (e-mailadres + telefoonnummer)

 


NIC

 

Hieronder een overzicht van de NIC's waar Marathon wedvluchten kunnen worden ingekorft. Het betreft de wedvluchten A22 Limoges, A24 St. Vincent, A25 Périgueux, A27 Dax, A28 Orange (O), A30 Bergerac en A31 Cahors. Voor deze wedvluchten geld dat er minimaal 7 leden moeten inkorven. Inkorven en klokafslaan moet in het zelfde lokaal. Het zou fijn zijn als u ter plekke even mee helpt met bijvoorbeeld laden en lossen. De NIC's draaien op vrijwilligers.

 

 


Tentoonstellingskooien

 

Sinds 2014 is Pv de Luchtsport in het bezit van 180 tentoonstellingskooien. Dit zijn wit geplastificeerde metalen kooien. Het zijn setjes van drie en zijn inklapbaar. Deze zijn te huur. De kooien zijn inclusief onderbakken, schragen en waterbakjes.

 

 


Bingokaarten met toebehoren

 

Pv de Luchtsport is in het bezit van ruim 400 Bingo kaarten met toebehoren zoals een bingomolen en balletjes. Dit alles is te huur. Voor meer informatie kunt u bellen met nummer 06 51098838 of mailen met jonk1706@planet.nl

 

 


AVG

 

Sinds 24 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Per 24 mei jl wordt deze gehandhaafd. Pv de Luchtsport gaat seriues om met persoonsgegevens.Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor vragen of informatie kunt u zich tot de webbeheerder wenden.

Contact met de webbeheerder ? Dat kan. Bel of mail met Erik Wilmink. Telefoon : 06 36187435. Mijn mail adres is doffer54@home.nl