Velve - Lindenhof

Duivensport en Velve-Lindenhof één


Postduiven en het Velve

Zo lang Velve-Lindenhof bestaat, vliegen postduiven er rondjes boven. Tien verenigingen in Enschede eo houden er wedvluchten mee. De Luchtsport aan de Leidsweg 62 is de oudste van de stad. In 2011 besond ze honderd jaar. De wieg van De Luchtsport stond aan de andere kant van de spoorlijn stond. In het vroegere cafe Voogd aan de Oosterstraat, tegenover de spoorbrug naar de Oostveenweg. Uitbater J.H. Voogd was een verwoed duivensporter, vanaf de oprichting tot aan de oorlogsjaren heeft hij er zijn beste krachten aan gegeven. Toen hij er mee stopte, werd cafe De Schop van de familie Geerdink, op de hoek Lipperkerkstraat en Oostveenweg, het nieuwe honk. Van 1977 tot 2011 aan de Wattstraat 34. In 2011 werd er verhuist naar de Leidsweg 62.


Phenix / Luchtsport

De Schop was in 1925 reeds de bakermat van voetbalvereniging Phenix. Menig wijkbewoner was/is van beide clubs lid. Tot 1977 zetelde De Luchtsport op dit knooppunt in de wijk. Door goede contacten van de voorzitter met de woningbouwvereniging Vooruit, kreeg de duivensport toen een prima clubgebouw aan de Wattstraat, achter de toenmalige schoenmakerij Bennink Zoals bekend wacht de meeste roodbouw sloop. De Luchtsport is al jaren bezig met het vinden van een nieuwe plek in de wijk waar ze zo nauw mee verbonden is. Velen hebben een vaderband met de club en kregen de duivensport met de paplepel ingegoten. Van de veertig leden wonen er 23 op Velve-Lindenhof. Ze zijn allen wekelijks met een of meer wedvluchten actief. Dat gebeurt met veel inzet. Een goede duivenkerel geeft meer om de dieren dan om zijn gezin, zei men vroeger. Natuurlijk vind ik dat het huisgezin voorgaat maar ik moet bekennen dat ik pas later mijn leven heb gebeterd. Aldus een uitspraak van oud-voorzitter van De Luchtsport A.A. Geyssen in een interview in TC Tubantia in 1986.


Textielstaking

Dankbare leesstof bieden oude notulenboeken, duivensport doorspekt met dagelijks leven van de arbeider. Voor hen was het een betaalbare hobby en soms broodwinning. Zoals tijdens een textielstaking midden jaren twintig. Stakende Luchtsporters werden vrijgesteld van contributie, ze mochten van het bestuur onverminderd met wedvluchten geldprijzen in de wacht slepen. Dat viel bij een deel der leden niet in goede aarde Zij stapten op en richtten De Ooievaar op. In het begin werd overigens gevlogen om een paar sigaren, een pot scheerzeep, een krielhaan. Daarna al gauw prijzen vanaf 2,50 gulden. Roofvogels konden soms aardig huishouden. Voor het binnenbrengen van havik stelde het bestuur in 1922 een rijksdaalder beschikbaar. Andere gevaren waren er ook, zoals het vals lokken van jouw duiven door anderen. In 1923 stelt het bestuur hoogstpersoonlijk een onderzoek in bij de eigenaar van de duiventoren op de Oliemolen, M. Udink ten Cate. Het werd een langslepende kwestie die een jaar later eindigde met de verzuchting dat met deze man niets is aan te vangen.


Treintransport

Het vervoer van de duiven ging veelal per trein. De manden op een kar, begeleiders erbij en owee als je niet op tijd op station Enschede-Noord was, dan miste je zo de wedvlucht vanaf Zevenaar of Schaarbeek. Al gauw volgden buitenlandse vluchten vanaf steden als Charleroi, Bordeaux, Orleans., Orleans, Potsdam en Stendal. Het vervoer van de dieren is sedert 1911 sterk verbeterd, gebeurt per optimaal uitgerust vrachtwagentransport, wat het welzijn van de duiven ten goede komt. Traditiegetrouw komen de leden van De Luchtsport vrijwel wekelijks bijeen. Er valt genoeg te organiseren en te overleggen. Huidig voorzitter/penningmeester van De Luchtsport is Bert Knipmeijer en secretaris is Erik Wilmink. Met respect noemen ze voorgangers die De Luchtsport decennia lang bestuurden. H.J. Gellekink, H. Speek, P. de Laat , B. Muller en vele anderen. De duivensport mag dan voornamelijk een mannensport zijn, vrouwen haken bij de andere activiteiten makkelijk in. Ze hebben een eigen damesclub die ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar komt en bovendien twee keer per jaar op stap gaat. Inclusief haar gezellige bingos , kaart- en darttoernooien blijft De Luchtsport zo in de wijk Velve-Lindenhof verankerd.Sinds december 2009 heeft ook Pv de Luchtsport haar eigen website. Hetgeen op deze site aan informatie staat komt veelal van derden. Mocht het zich onverhoopt voordoen dat bronvermelding ontbreekt en / of geïnteresseerden zich op enige wijze benadeeld voelen neem dan aub contact op met de webbeheerder.