Contact

Sinds december 2009 heeft ook Pv de Luchtsport haar eigen website. Hetgeen op deze site aan informatie staat komt veelal van derden. Mocht het zich onverhoopt voordoen dat bronvermelding ontbreekt en / of geïnteresseerden zich op enige wijze benadeeld voelen neem dan aub contact op met de webbeheerder.

Samenstelling van ons bestuur
Voorzitter

H. Jonker

Penningmeester

Pathmossingel 193

7513 CGE. Wilmink

Secretaris

Lipperkerkstraat 450

7533  AP

06 36187435

doffer54@home.nl

H. Kroondijk

2e penningmeester

J.H. Bochstraat 38

7513  ZLC. Lokin

2e Secretaris

Roombeekstraat 41

7523  AMB. ter Horst

Commissaris

Minkmaatstraat 101

7531 AWR. Stein

Commissaris

Oosterstraat 148

7531  CPH. Huizinga

Commissaris

Overturestraat 26

7534  CN

J. Berger

Ringadministrateur

J.Roggeveenstraat 27

7534  CD

06 45822077

jerryberger@gmail.com


Email: doffer54@home.nlContact gegevens van ons clublokaal

 

Pv De Luchtsport                 

Leidsweg 62               

7523 ZE , Enschede

Rekeningnummer NL25RABO0116563826

KvK inschrijf nummer 40073854


                                             

Openingstijden :

Iedere woensdagavond van 19.30 uur tot 23.45 uur.

Tijdens inkorven; een uur voor inkorven tot een uur nadat de vrachtwagen is vertrokken.

Tijdens klokafslaan; een uur voor tot een uur na klokafslaan.